งานซ่อมแก้ไขระบบ booster pump

MODOLATING FLOAT VALVE

 

การติดตั้ง Modulating  float valve

ติดตั้งเพื่อการป้องกันน้ำล้นแทงค์พักน้ำของเรา คือจะมีลูกลอยอีกหนึ่งชุดเพื่อเป็นตัวกำหนดการปิดทางน้ำเข้าถังเก็บและจะเป็นตัวเปิดทางน้ำเข้าถังเก็บเมื่อลูกลอยตก(ระดับน้ำต่ำลง)น้ำประปาก็จะใหลเข้าถังพักน้ำของเรา และเมื่อเวลาน้ำประปาเติมเข้ามาจนถึงระดับของลูกลอยยกขึ้นปิดทางน้ำเข้าทำให้เกิดแรงดัน ย้อนกลับมาดันแผ่นไดอะแฟรมที่อยู่ด้านใน float  valve เพือปิดทางน้ำเข้าแทงค์ ดูรูปประกอบการทำงานของลูกลอยตัว

Read more: งานซ่อมแก้ไขระบบ booster pump

งานเปลี่ยนไส้ยาง//ถังแรงดันไดอะแฟรม

 การถอดเปลี่ยนไส้ยางในถังแรงดัน Pressure diaphragm  tank 

siambooster pump เราจำหน่ายพร้อมติดตั้งและเรามีทีมงานเปลี่ยนถัง Pressure diaphragm  tank  และเปลี่ยนไส้ยางไดอะแฟรมแทงค์ 1000 ลิตร 500 ลิตร 300 ลิตร 200 ลิตร 100 ลิตร Hydroline tank,best tank,bauman tank,zilmet tank

  

รูปการประกอบไส้ยางใหม่แทนของเดิมที่ขาด 

  

  

Read more: งานเปลี่ยนไส้ยาง//ถังแรงดันไดอะแฟรม

งานประกอบตู้ไฟฟ้าควบคุมระบบ Booster pump

การตรวจสอบอุปกรณ์ในตู้ควบคุม booster pump

ระบบการทำงานของ[บูสเตอร์ปั๊ม]คือปั๊มน้ำทำงานและมีการตัดการทำงานและต่อการทำงานให้มีความต่อเนื่องของแรงดันในเส้นท่อ โดยการตัดและการต่อส่วนมากแล้วจะใช้ตัวควบคุมแรงดันของน้ำที่อยู่ในท่อ ตัวตัดการทำงานในที่นี้ก็คือ pressure switch  และตัวควบคุมแรงดันตัวนี้ จะส่งผลให้อุปกรณ์ในตู้ควบคุมทำงานอย่างต่อเนื่องว่าอยู่ในสภาวะใด

1.ตรวจดูสายไฟในตู้ว่าอยู่ในสภาพพร้อมหรือไม่ และอุปกรณ์ภายในตู้ ทั้งหมด การทำงานของตู้ควบคุมมีเสียงดังผิดปกติหรือไม่

2.การทำงานของปั๊มน้ำมีการตัดและการต่อการทำงานหรือไม่

3.ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ประกอบกัน  ถังไดอะแฟรม  ว่ามีลมพอเพรียงในระบบหรือไม่

4.ตรวจเช็คทางน้ำเข้าและทางน้ำออกว่ามีปริมาณน้ำผ่านปั๊มหรือไม่

Read more: งานประกอบตู้ไฟฟ้าควบคุมระบบ Booster pump

งานประกอบ booster pump set

 งานประกอบ booster  pump set 

สยามบูสเตอร์ปั๊มเรารับประกอบ  Booster pump  set  แบบใช้ปั๊ม 1 ตัว ปั๊ม 2ตัว และปั๊ม 3 ตัวแล้วแต่ทางลูกค้าต้องการเรามีปั๊มหลายยี่ห้อให้เลือกใช้ EBARA  ,MITSUBISHI,GRUNDFOS,VENZ

 

รูปงานประกอบ booster pump set  แบบใช้ปั๊ม 1-2 ตัวแบบสลับการทำงาน

ปั๊มMITSUBISHI 1.5 KW. จำนวน 2 ตัว

ขนาดท่อส่ง 21/2"

ท่อเฮ็ดเดอร์ เหล็กกัลวาไนซ์

pressure switch 2

pressure gage 1

pressure tank 100 L. 1


รูปงานประกอบ booster pump set  แบบใช้มอตอร์ปั๊ม 2ตัวและสลับการทำงาน

ปั๊ม EBARA 

ขนาด 1.5 kw.

Read more: งานประกอบ booster pump set