งานซ่อมแก้ไขระบบ booster pump

MODOLATING FLOAT VALVE

 

การติดตั้ง Modulating  float valve

ติดตั้งเพื่อการป้องกันน้ำล้นแทงค์พักน้ำของเรา คือจะมีลูกลอยอีกหนึ่งชุดเพื่อเป็นตัวกำหนดการปิดทางน้ำเข้าถังเก็บและจะเป็นตัวเปิดทางน้ำเข้าถังเก็บเมื่อลูกลอยตก(ระดับน้ำต่ำลง)น้ำประปาก็จะใหลเข้าถังพักน้ำของเรา และเมื่อเวลาน้ำประปาเติมเข้ามาจนถึงระดับของลูกลอยยกขึ้นปิดทางน้ำเข้าทำให้เกิดแรงดัน ย้อนกลับมาดันแผ่นไดอะแฟรมที่อยู่ด้านใน float  valve เพือปิดทางน้ำเข้าแทงค์ ดูรูปประกอบการทำงานของลูกลอยตัว


การติดตั้งแท่งอิเล็คโตรด (Electrode water level) และป้องกันการเดินปั๊มน้ำตัวเปล่าโดยที่ไม่มีน้ำในแทงค์พักน้ำโดยการใช้ความยาวของก้านในการตรวจจับระดับน้ำในถังพักน้ำของเราถ้าระดับน้ำต่ำจนถึงก้านที่เราตั้งค่าไว้แล้วปั๊มน้ำก็จะหยุดการทำงานเพื่อป้องกันมอเตอร์ปั๊มน้ำเราเสียหาย คือปั๊มน้ำเราจะร้อนและส่งผลให้แม๊คซีล,ขดลวดมอเตอร์และแบริ่งมีอายุการใช้งานที่สั่นลง


การแก้ไขแรงดันน้ำแรงเกินไป

ปัญหาการใช้น้ำจากระบบ booster pump ที่มีอาการเวลาการใช้น้ำจะเบาบ้างและแรงบ้างหรือแรงเกินความต้องการของผู้ใช้น้ำสามารถแก้ไขได้โดยติดตั้ง คอนโทรนวาล์วตามรูปข้างบน วาล์วตัวนี้จะมีหน้าที่ในการควบคุมการส่งน้ำตามแรงดันที่เราตั้งค่าไว้


งานเปลี่ยน pressure  switch

หน้าที่คือเป็นตัวตัดและต่อการทำงานของมอเตอร์ปั๊มสูบน้ำโดยจะทำงานควบคู่ไปกับแรงดันของน้ำในเส้นท่อและมีการตัดและต่อการทำงานตามค่าที่เราตั้งไว้โดย pressure  switch KP35 ตัวนี้จะมีสปริ่งอยู่ภายในตัวช่างสามารถปรับแต่งแรงดันได้แต่ต้องให้ควบคู่ไปกับการใช้น้ำของระบบตามที่ต้องการ   อาการที่ต้องตรวจเช็คหรือเปลี่ยนใหม่    

1.บูสเตอร์ปั๊มเดินตลอดไม่ตัดการทำงาน

2.เปิดปั๊มน้ำแล้วมอเตอร์ปั๊มน้ำไม่ทำงาน,ตรวจสอบตู้ควบคุมด้วยว่าอุปกรณ์ทำงานถูกต้อง

3.อาจจะมีเศษอุตตันในระบบท่อทางน้ำเข้า

 โฟลว์สวิทช์ Flow Switch

โฟลว์สวิทช์  แบบใบพายเป็นอุปกรณ์ในการตรวจจับการใหลของๆเหลวในระบบท่อ  เป็นอุปกรณ์ช่วยป้องกันการทำงานของปั๊มน้ำเมื่อไม่มีน้ำใหลผ่าน 


งานเปลี่ยนไส้ยางถังแรงดันไดอะแฟรม