งานเปลี่ยนท่อ ppr ในอาคาร/คอนโด/โรงงาน

งานเปลียนท่อ ppr- ไม่เป็นสนิม

งานแก้ไขท่อ-เปลี่ยนท่อเหล็ก-แก้ไขท่อรั่วที่ใช้งานมานานและเป็นสนิมในท่อ มาเป็นท่อ พีพีอาร์ ไม่เป็นสนิม 

งานเปลี่ยนท่อ PPR-ไม่เป็นสนิม The ABAC RIVERSIDE สมุทรปราการ

งานเปลี่ยนท่อเดิมเป็นเหล็ก มาเป็นท่อ PPR-เขียว ไม่เป็นสนิม เปลี่ยนใหม่หมดทั้งอาคาร

1.ท่อระบบ BOOSTER PUMP

2.ท่อส่งน้ำขึ้น TRANSFER PUMP อาคารชั้น 8

3.ท่อเข้าถังเก็บน้ำชั้นบนอาคาร

4.ท่อทางดุดน้ำจากถังพักน้ำใต้อาคาร

ท่อ PP-R 

เปลี่ยนท่อทางดูดใหม่

งานเปลี่ยนท่อ Transfer pump และเปลี่ยนท่อ Booster pump set เป็นท่อ ppr

งานเปลี่ยนท่อและถังเก็บน้ำบนอาคารใหม่

งานเปลี่ยนท่อ ขึ้นอาคาร 8 ชั้น