งานประกอบตู้ไฟฟ้าควบคุมระบบ Booster pump

การตรวจสอบอุปกรณ์ในตู้ควบคุม booster pump

ระบบการทำงานของ[บูสเตอร์ปั๊ม]คือปั๊มน้ำทำงานและมีการตัดการทำงานและต่อการทำงานให้มีความต่อเนื่องของแรงดันในเส้นท่อ โดยการตัดและการต่อส่วนมากแล้วจะใช้ตัวควบคุมแรงดันของน้ำที่อยู่ในท่อ ตัวตัดการทำงานในที่นี้ก็คือ pressure switch  และตัวควบคุมแรงดันตัวนี้ จะส่งผลให้อุปกรณ์ในตู้ควบคุมทำงานอย่างต่อเนื่องว่าอยู่ในสภาวะใด

1.ตรวจดูสายไฟในตู้ว่าอยู่ในสภาพพร้อมหรือไม่ และอุปกรณ์ภายในตู้ ทั้งหมด การทำงานของตู้ควบคุมมีเสียงดังผิดปกติหรือไม่

2.การทำงานของปั๊มน้ำมีการตัดและการต่อการทำงานหรือไม่

3.ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ประกอบกัน  ถังไดอะแฟรม  ว่ามีลมพอเพรียงในระบบหรือไม่

4.ตรวจเช็คทางน้ำเข้าและทางน้ำออกว่ามีปริมาณน้ำผ่านปั๊มหรือไม่

สยามบูสเตอร์ปั๊ม  เรารับประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า  ของระบบ booster  pump และ Transfer pump(ปั๊มสูบน้ำขึ้นแทงค์สูงบนอาคาร)งานเปลี่ยนอุปกรณ์ ในตู้ควบคุมและงานรับซ่อมแก้ไขระบบตู้ควบคุม  


งานประกอบและติดตั้งตู้ควบคุมปั๊ม booster pump  สตาร์เดลต้า มอเตอร์ 3 เฟส ขนาด 15 HP


 

 

ใช้ตู้ควบคุมแบบ star-delta ปั๊มแบบ End suction centrifugal pump ขนาด 15 hp พร้อมงานติดตั้งและเท็สระบบน้ำ

การทำงานของปั๊ม  ปั๊มจะทำงานตลอดและตัดการทำงานโดย pressure  switch

ท่อเฮ็ดเดอร์จะเป็นท่อเหล็กกัลวาไนซ์


ตัวอย่างผลงานประกอบตู้คอนโทรลบูสเตอร์ปั๊ม(แบบอินเวอร์เตอร์)

รายละเอียดงาน

ประกอบบูสเตอร์ปั๊ม ขนาด 3 Hp.

ปั๊มยี่ห้อ  Ebara

ขนาดท่อเฮ็ดเดอร์ 2 นิ้ว

ส่งน้ำขึ้นอาคาร 4 ชั้นมีจำนวนห้อง 50 ห้อง

ตุ้คอนโทรลปั๊มบูสเตอร์เป็นแบบ inverter ทำงานแบบอัตโนมัติ


ตัวอย่างผลงานตู้ควบคุม booster pump  แบบวงจรอิเล็คโทรนิค

siambooster pump  เราประกอบตู้ควบคุมแบบวงจรอิเล็คโทรนิค แบบพร้อมใช้งานสามารถต่อระบบทำงานได้อย่างสดวกกว่า

ลักษณะการทำงาน  ของตู้ควบคุมแบบแผงวงจรอิเล็คโทรนิคแบบใช้ปั๊ม 2 ตัวการทำงานแบบสลับ และช่วยเสริมแรงดัน

ทำงานพร้อมกันทั้งสองตัวเมื่อมีการใชัน้ำในปริมาณมาก 

การตัดต่อแรงดันน้ำจาก pressure  switch