งานเปลี่ยนไส้ยาง//ถังแรงดันไดอะแฟรม

 การถอดเปลี่ยนไส้ยางในถังแรงดัน Pressure diaphragm  tank 

siambooster pump เราจำหน่ายพร้อมติดตั้งและเรามีทีมงานเปลี่ยนถัง Pressure diaphragm  tank  และเปลี่ยนไส้ยางไดอะแฟรมแทงค์ 1000 ลิตร 500 ลิตร 300 ลิตร 200 ลิตร 100 ลิตร Hydroline tank,best tank,bauman tank,zilmet tank

  

รูปการประกอบไส้ยางใหม่แทนของเดิมที่ขาด 

  

  

  

 

การเปลี่ยนไส้ยางไดอะแฟรม แทงค์

1.การเติมลมเข้าถังแรงดันจะต้องดูแรงดันในการเรีมการทำงานของปั๊มว่าจะให้เรีม start  ที่กี่บาร์และตัดการทำงานที่กี่บาร์   โดยส่วนมากแล้ว  

  จะยึดจากแรงดันเรีม  start  ที่จำนวนเท่าไรเราก็จะตั้งความดันในถังให้ต่ำกว่าประมาณ  3-5  psi. ปอนด์

  

รูปไส้ยางในถังไดอะแฟรมขาด

  

 รูปการเปลี่ยนถังแรงดันใหม่แทนถังเดิมที่ไส้ยางในฉีกขาด

!!!...การตรวจเช็คว่าถังแรงดันรั่วหรือไม่....!!!!"https://www.youtube.com/embed/DlbPZDnwJ50"

1.ดูจากเกจวัดแรงดันข้างถังว่ายังมีแรงดันอยู่รึไม่

2.เปิดฝาจุกเติมลมออกแล้วลองกดให้ลมออกมาแต่ถ้ามีน้ำออกมาแสดงว่าไส้ยางถังไดอะแฟรมเราขาดแล้ว

3.ปิดวาล์วทางเข้าถังแรงดันแลัวถอดจุดต่อสาย(ยูเนียน)กรณีที่ไม่มีวาล์เดนน้ำออก เมื่อถอดออกแล้วลองเติมลมเข้าไปดู แรงดันที่เราเติมเข้าไปเราดูจากเกจวัดแรงดันจะต้องไม่ตก

 

!!ถ้าถังแรงดันของเรารั่วจะมีอาการเบื้องต้นดังนี้!!

  • ปั๊มน้ำจะทำงานนานกว่าปกติไม่ค่อยตัดการทำงาน
  • เมื่อเปิดใช้น้ำแล้วปั๊มจะทำงานทันที  โดยไม่มีการหน่วงเวลา
  • ปั๊มน้ำจะเดินตลอดไม่ตัดการทำงานทำให้ปั๊มสูบน้ำเรามีอายุการใช้งานที่น้อยลง
  • ปั๊มน้ำเราจะมีการรั่วซึมมีน้ำรั่วออกตามซีล  ปั๊มน้ำเราจะร้อนมาก ทำให้อุปกรณ์แบบริ่ง  ขดลวด ซีล รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในตู้ควบคุมอาจชำรุดเสียหายได้

ตัวอย่างผลงาน รัชดาออคิด คอนโดมิเนียม

  

รายละเอียดงานที่ทำ

1.เปลี่ยนไส้ยางในถังไดอะแฟรมขนาด 500 ลิตร จำนวน 2 ถัง

2.ตรวจเช็คสภาพถังไดอะแฟรมก่อนการเปลี่ยนยางใน

3.ปรับเซ็ตค่า( pressure  tank) แรงดันถังและแรงดันการใช้งาน


ตัวอย่างผลงาน อเวนิวคอนโด เอแบก  ซอย10 จ.สมุทรปราการ

รายละเอียดงาน

1.งานเปลี่ยนขนาดถังแรงดันไดอะแฟรมแทงค์ จาก 100 ลิตรเป็น ถัง200ลิตร

2.งานเปลี่ยน pressure switch ใหม่

3.งานเปลี่ยน pressure gauge ใหม่

4.งานซ่อมเปลี่ยนมอเตอร์ปั๊ม ebara 

5.งานปรับเซ็ตระบบถังแรงดันและ pressure switch ให้เหมาะสมกับสภาวะการใช้งาน


ตัวอย่างผลงาน เอกสิน คอนโดมิเนียม 

รายละเอียดงานที่ทำ

1.เปลี่ยนถังแรงดันไดอะแฟรมขนาด 300 ลิตร

2.เปลี่ยน pressure  switch  2  ชุด

3.ตรวจเช็คระบบตู้ควบคุมปั๊ม และปรับตั้งค่าแรงดันถังและperssure switch

4.ตรวจสอบถังเดิมและไส้ยางในถังแรงดัน 


ตัวอย่างผลงาน ตึกอาคารบริษัท คิมงัวน เอ็นเตอร์ไพรส์

 

รายละเอียดงานที่ทำ

1.งานเปลี่ยนถังแรงดันไดอะแฟรม bauman-ขนาด 110 ลิตร booster pump set

2.งานเปลี่ยน pressure switch danfoss kp35                                       

3.งานเปลี่ยน fitting  flex-1"                                                              

4.งานปรับเซ็ตระบบถังแรงดันที่ใช้งานและตรวจการตัดต่อของระบบ pressure  switch  


ตัวอย่างผลงาน ห้าง Vanilla  moon ถนนจันทน์  แขวงทุ่งวัดดอน  เขตสาทร

             

 

รายละเอียดงานที่ทำ

1.เปลี่ยนถังแรงดันไดอะแฟรมขนาด 500 ลิตร

2.เปลี่ยน pressure  switch  2  ชุด

3.ตรวจเช็คระบบตู้ควบคุมปั๊ม และปรับตั้งค่าแรงดันถังและperssure switch

4.ตรวจสอบถังแรงดันค่าการใช้งาน และเปลี่ยน check valve 


ตัวอย่างผลงาน พราวด์การ์เด้น (Proud  Garden) :ซอยเอแบก  สมุทรปราการ

 

 

รายละเอียดงานที่ทำ

1.งานเปลี่ยนถังแรงดัน ขนาด 200 ลิตร แก้ไขแรงดันน้ำที่มีแรงดันเบา(ไม่แรง)

2.งานปรับเซ็ตค่าแรงดันการใช้งานของถังแรงดันให้เหมาะสม

3.ตรวจสอบระบบการตัดต่อของ booster pump ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

4.เซ็ตค่าแรงดันการใช้งานที่ 4 bar ตามความเหมาะสมระหว่างกำลังปั๊มและจำนวนห้องของการใช้ปริมาณน้ำ


ตัวอย่างผลงาน  บริษัทสยามนิสสัน บางนา-ตราด กม.32ื (NISSAN  TRADING THAI LAND)สมุทราปราการ

  

รายละเอียดงานที่ทำ

1.งานเปลี่ยนแผงวงจรควบคุมระบบ booster pump  ใหม่ 

2.งานเปลี่ยนถังแรงดันใหม่แทนของเดิมที่รั่ว ขนาดถัง 300 ลิตร

3.งานปรับตั้งค่าแรงดันถังและค่าแรงดันการใช้งาน

4.ตรวจเช็คระบบการตัดต่อของ booster pump ว่าสามารถทำงานได้ตามปกติ


ตัวอย่างผลงาน WH & Logistics  complex  นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  จ.ชลบุรี

     

ลักษณะงานที่ทำ

1.เปลี่ยนถังแรงดันไดอะแฟรมแทงค์ ขนาด 300 ลิตร

2.ปรับตั้งค่าแรงดัน ของถังและตรวจสอบระบบการตัดต่อของปั๊ม

3.ปรับตั้งค่าแรงดันของ pressure sw.ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งาน


ตัวอย่างผลงานบริษัท ซันโอ อินดัสทรีส์ ประเทศไทย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้  จ.ระยอง

รายละเอียดงานที่ทำ

1.เปลี่ยนถังแรงดัน 300 ลิตรปรับตั้งค่าถังแรงดันไดอะแฟรม

2.เปลี่ยน Pressure switch และปรับตั้งสภาวะการทำงานให้เหมาะสม

3.เปลี่ยนตู้ควบคุม control panel 

4.ทดสอบระบบการตัดต่อของ booster pump set


ตัวอย่างผลงาน

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด ถนนบางนา-ตราด  จ.สมุทรปราการ

  

  

รายละเอียดงานที่ทำ

1.งานเปลี่ยนถังแรงดัน ขนาด 500 ลิคร

2.ตรวจเช็คระบบการตัดต่อของปั๊ม

3.ปรับตั้ง pressure  switch .ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน


งานซ่อมแก้ไขระบบ booster pump ที่ตึก  MD TOWER อาคาร เอ็มดี ทาวเวอร์

ถนนบางนา-ตราด

  

  

รายละเอียดงานที่ทำ

1.เปลี่ยนตู้ควบคุม บูสเตอร์ปั๊ม 1ตู้

2.เปลี่ยนถังแรงดันไดอะแฟรมจาก 100 ลิตรเป็น 200 ลิตร

3.เปลี่ยนยางไดอะแฟรมใหม่ ขนาด 200 ลิตร

4.เปลี่ยน pressure  switch  ใหม่ 2 ชุด

5.ปรับตั้งค่าแรงดันถังให้เหมาะสม และแรงดันการใช้งาน

6.เท็สระบบการทำงานของปั๊ม - การตัดต่อของระบบ